Note 2
Anleggsmidler

ProgramvareDatautstyrInventarServereSum
Anskaffelseskost pr. 01.01.22175 858 8652 730 2551 818 1752 457 69782 864 992
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler4 953 737128 650--5 082 387
- Avgang i året31 827 4851 661 8301 267 8872 457 69737 214 898
:BLUE:= Anskaffelseskost 31.12.2148 985 1171 197 075550 288050 732 481
Av- og nedskrivninger pr. 01.01.2144 228 8802 496 0031 460 6822 457 69750 643 262
+ Årets ordinære avskrivninger6 644 755222 282161 029-7 028 066
- Avgang avskrivning31 827 4851 661 8301 267 8872 457 69737 214 898
:BLUE:= Av- og nedskrivninger pr. 31.12.2119 046 1501 056 456353 824020 456 430
:BLUE:= Bokført verdi 31.12.2129 938 967140 620196 464030 276 051
Økonomisk levetid7 år3 år7 år5 år -

Avskrivningsplanen har hensyntatt antatt levetid for programvaren. Den egenutviklede programvaren inkluderer portalløsninger for rederier og sjømenn, saksbehandlersystem og dokumenthåndteringssystem. I tillegg inkluderer denne posten økonomisystem, arkivsystem mv. Det har ikke vært noen endringer i estimert levetid i 2021. Årets avgang skyldes opprydning av anleggsmidler som er avskrevet. Utrangeringen medførte justering av avgang avskrivninger i 2021.