Note 7
Egenkapital

Reguleringsfond
Pr. 31.12.2020349 168 808
Pr. 01.01.2021:BLUE:349 168 808
Årets resultat83 115 793
Pr. 31.12.2021:BLUE:432 284 600

Reguleringsfondet er regulert i § 14 i lov om pensjonstrygd for sjømenn:
Overskudd i regnskapsåret legges til pensjonstrygdens reguleringsfond. Underskudd dekkes av reguleringsfondet. For øvrig fastsettes regler for forvaltning av reguleringsfondets midler av Kongen med Stortingets godkjenning.