Slik så 2021 ut for våre medlemmer

*Medlemmer med pensjonsgivende fartstid med latent rett til pensjon
27 349

Aktive medlemmer

120 608

Med latent rett*

5 529

Pensjonister

Ny pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs

Andel aktive medlemmer etter ordning per 31.12.2021

Lov om pensjonstrygd for sjømenn er endret med virkning fra 1. januar 2020 og er nå blitt todelt mellom en fartstidbasert og en inntektsbasert ordning. Hvilken ordning du tilhører avhenger av når du er født og om du er nytt eller eksisterende medlem i Pensjonstrygden for sjømenn.

Utviklingen 20202021
Inntekstbasert ordning71%74%
Fartstidsbasert ordning29%26%
74%

Inntektsbasert ordning
("ny" ordning)
Medlemmer født etter 1. jan 1970

26%

Fartstidsbasert ordning
("gammel" ordning)
Medlemmer født før 1. jan 1970

Aldersfordeling aktive medlemmer

41

Gjennomsnittsalder

41,5 år gammel

Utviklingen de siste 10 årene

Aktive medlemmer

Pensjonister

Utvikling i aktive medlemmer etter segment

Annen offshore

Passasjerskip

Flyttbare innretninger

Tradisjonell skipsfart

Fiske

Våre segmenter

Aktive medlemmer i løpet av året

2021

2020

Flyttbare innretninger

En flyttbar innretning er et flytende og flyttbar offshoreinnretning, uansett skrogtype, som blir brukt til aktiviteter innen undersjøisk petroleumsvirkssomhet. Typisk boreskip, jack-up rigger og flyttbare oljeplatformer.

Skip og medlemmer Antall skip Aktive medlemmer
Div.: Flyttbare innretninger 43 4 564
Boreinnretning inkl. boreskip 16 2 476
Div.: Ubestemt 4 437
Boliginnretning 4 328
Flytende Produksjonsinnretning 14 221
Aktive medlemmer i løpet av året

2021

2020

Annen offshore

Skip som blir brukt til forsyning (supply) og vedlikehold av oljeplatformer og andre offshore fartøy. Segmentet inneholder også diverse spesialfartøy.

Skip og medlemmer Antall skip Aktive medlemmer
Forsyningsskip 139 2 926
Offshoreskip 98 2 464
Spesialskip: Slepe/Berging 11 525
Slepebåt 40 354
Hjelpeskip/Beredskapsfartøy 15 250
Aktive medlemmer i løpet av året

2021

2020

Passasjerskip og ferger

Skip som fører passasjerer som kommersiell drift. Dette innebefatter alt fra store cruiseskip til mindre ferger.

Skip og medlemmer Antall skip Aktive medlemmer
Passasjerskip/ferger: – ubestemt 5 1 834
Passasjerskip/ferger: Bil 92 1 716
Bilferge 81 1 365
Ro/Ro-passasjerferge 20 851
Passasjerskip 34 566
Aktive medlemmer i løpet av året

2021

2020

Tradisjonell skipsfart

Ulike typer lasteskip som transporterer ulik frakt. Dette inkluderer tankskip, bulkskip, stykkgodsskip og kombinertskip.

Skip og medlemmer Antall skip Aktive medlemmer
Brønnfartøy 98 1 435
Stykkgodsskip: Vanlig stykkgods 145 1 228
Tankskip: Olje 65 561
Tankskip: Kjemikalier 39 236
Stykkgodsskip: Fryse- og kjøle 12 194
Aktive medlemmer i løpet av året

2021

2020

Fiske og fangst

Fiskefartøy er fartøy som benyttes til ervervsmessig fiske eller fangst. PS: Bare det egentlige skipsmannskap er omfattet av pensjonstrygden for sjømenn og ikke fiskere (som omfattes av Garantikassen for fiskere). Medlemmene vist her utgjør derfor i hovedsak kaptein, kokk, maskinister etc.

Skip og medlemmer Antall skip Aktive medlemmer
Fiske 283 1 740
Tråler 20 174
Hekk-/Fabrikktråler 12 157
fartøy – ubestemt 5 40
Selfanger/Hvalfanger 2 29

Pensjonister

Kart som viser de forskjellige fylkene i Norge i 2020.

Totalt i Norge
5 174 pensjonister (93,6 %)

Fra utlandet
355 pensjonister (6,4 %)

Vestland
997 pensjonister

Møre og Romsdal
898 pensjonister

Rogaland
535 pensjonister

Nordland
514 pensjonister

Vestfold og Telemark
499 pensjonister

Agder
463 pensjonister

Viken
353 pensjonister

Trøndelag
333 pensjonister

Troms og Finnmark
340 pensjonister

Oslo
98 pensjonister

Ukjent
78 pensjonister

Innlandet
66 pensjonister

Aktive medlemmer

Kart som viser de forskjellige fylkene i Norge i 2020.

Totalt i Norge
26 520 medlemmer (97,0 %)

Fra utlandet
829 medlemmer (3,0 %)

Vestland
5 659 medlemmer

Møre og Romsdal
5 017 medlemmer

Rogaland
3 268 medlemmer

Nordland
2 063 medlemmer

Trøndelag
1 970 medlemmer

Troms og Finnmark
1 746 medlemmer

Agder
1 710 medlemmer

Ukjent
1 654 medlemmer

Vestfold og Telemark
1 648 medlemmer

Viken
1 046 medlemmer

Oslo
471 medlemmer

Innlandet
264 medlemmer

Svalbard *)
4 medlemmer

Premieinntekter og pensjonsutbetalinger

Pensjonsutbetalinger

Premieinntekter

PTS i 2021

Også 2021 har i stor grad vært preget av koronapandemien, og vi har prioritert å opprettholde god daglig drift gjennom rett pensjon og rett premie til riktig tid, samt ha en god kunde- og medlemsservice.

Les beretning

Årets aktiviteter og resultater

I 2021 har vi prioritert å opprettholde god daglig drift gjennom rett pensjon til rett tid og ha en god kunde- og medlemsservice. I tillegg har vi lagt vekt på å videreutvikle og beholde medarbeidere, samt å rekruttere godt kvalifiserte nyansatte etter en periode med høy turnover.

Les mer