Nøkkeltall

De siste 10 årene har pensjonsordningen vært preget av en jevn nedgang i antall pensjonister, og dette medførte fram til 2018 et fallende nivå på pensjonsutbetalingene. Reduksjonen i antall pensjonister er avtagende, og de siste to årene har effekten av årlig regulering av pensjoner mer enn oppveiet for det reduserte antallet. Pensjonskostnadene viser derfor en liten økning i 2021 sammenlignet med foregående år.

Premieinntektene varierer i takt med antall aktive medlemmer, som i stor grad har endret seg i samsvar med aktiviteten innenfor offshoresektoren. I perioden 2011 til 2014 økte aktiviteten innenfor denne sektoren, fulgt av tre år med minskende aktivitet (oljekrisen). Fra 2018 og fremover har aktiviteten igjen økt innenfor offshoresektoren, og oljeprisen er ved utgangen av 2021 på et høyt nivå. Denne utviklingen har medført en styrket økonomi for ordningen og det forventes at reguleringsfondet øker i årene fremover.

Utvikling av premieinntekter og pensjonsutbetalinger

Pensjonsutbetalinger

Premieinntekter

Regnskap

202120202019201820172016201520142013201220112010
INNTEKTER I ALT (mill. kr.):BLUE:1 1561 1091 0711 0019621 0501 1551 1671 1781 2541 5171 357
Herav premie fra arbeidstaker375362351334317336353350341306289279
Herav premie fra rederier740698668620587643723728706640596570
Herav andre inntekter101310139643566
Herav tilskudd fra staten (§ 15)313540465362718190100108117
Herav garantitilskudd (§ 8)--------26215516376
Herav korrigering beregnet tilskudd--------8-19-63
Herav finansnetto--1-11145777
:BLUE:KOSTNADER I ALT (mill. kr)1 0731 0321 0151 0101 0221 0491 0941 1281 1781 2541 5171 357
Herav pensjoner1 0119759649619751 0051 0401 0831 1371 2091 4671 306
Herav tilbakebetaling av premie17171514118967101419
Herav administrasjon444036363536443933353631
:BLUE:RESULTAT (mill. kr)837755-10-6016139----
:BLUE:FOND I ALT (mill. kr)432349273218227287286225186186186186
Herav grunnfond----186186186186186186186186
Herav reguleringsfond4323492732184110110039----