Organisasjon og ledelse

Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) ledes av et styre på fem medlemmer, hvorav fire medlemmer er oppnevnt etter forslag fra arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner. Arbeids- og inkluderingsdepartementet utpeker styrets leder.

Virksomheten har 20 ansatte pr. 31.12.2021. Avtalte årsverk er 20,7 og utførte årsverk er 20,4.

Rune Håland

Leder for økonomi- og virksomhetsstyring

Er utdannet økonom fra Handelshøyskolen BI, med påbygning innen blant annet strategi og revisjon. Han har tidligere jobbet blant annet som økonomi- og IKT-sjef i Retura Norge AS og konsernregnskapssjef i Brødrene Dahl AS. Han begynte i PTS i 2008.

Catherine Nicolaissen

HR-ansvarlig

Er cand. mag. fra Universitetet i Oslo med etterutdanning i prosjektledelse fra BI. Hun har lang erfaring fra HR-området, blant annet som personalrådgiver i Aetat Oslo og Akershus og seniorrådgiver i NAV Akershus, hvor hun var teamleder og fagansvarlig for HR-funksjonen. Hun var leder for avdeling Administrasjon og HR fram til avdelingen ble nedlagt i 2020 og hun gikk over i stab. Hun kom til PTS i 2009.

Geir Bø

Direktør

Er utdannet siviløkonom og har vært direktør i PTS siden 2009. Han kom da fra stillingen som direktør for avdelingen Bedriftskunder og medlem i toppledelsen i Statens Pensjonskasse. Før dette var han avdelingsdirektør i Sparebankens Kredittselskap AS (DNB). Han har også erfaring fra finansmiljøet i et internasjonalt industrikonsern, samt fra databransjen.

Line Wattø Larsen

Leder for Premie og pensjon

Er bachelor i Business and Human Resource Management fra London Metropolitan University. Hun har tidligere jobbet i NAV Pensjon, hvor hun også jobbet i Pensjonsprogrammet. Hun begynte i PTS i kunderådgiver i 2011. I 2014 ble hun leder for avdeling Medlem og marked. Etter sammenslåingen av de to fagavdelingene i 2020 overtok hun som leder for den nye avdelingen Premie og pensjon.

Jan Willersrud

Leder for IT

Er utdannet innenfor økonomi ved Handelshøyskolen BI. Han begynte i stillingen som IT-sjef i PTS 1. januar 2022. Han kommer fra Deloitte hvor han de siste ti årene har vært IT-direktør. Han har tidligere jobbet som IT-leder blant annet i Flytoget og Oslo Sporveier og vært leder for kundeområdet i FARA AS.

Rune Håland

Leder for økonomi- og virksomhetsstyring

Er utdannet økonom fra Handelshøyskolen BI, med påbygning innen blant annet strategi og revisjon. Han har tidligere jobbet blant annet som økonomi- og IKT-sjef i Retura Norge AS og konsernregnskapssjef i Brødrene Dahl AS. Han begynte i PTS i 2008.

Catherine Nicolaissen

HR-ansvarlig

Er cand. mag. fra Universitetet i Oslo med etterutdanning i prosjektledelse fra BI. Hun har lang erfaring fra HR-området, blant annet som personalrådgiver i Aetat Oslo og Akershus og seniorrådgiver i NAV Akershus, hvor hun var teamleder og fagansvarlig for HR-funksjonen. Hun var leder for avdeling Administrasjon og HR fram til avdelingen ble nedlagt i 2020 og hun gikk over i stab. Hun kom til PTS i 2009.

Geir Bø

Direktør

Er utdannet siviløkonom og har vært direktør i PTS siden 2009. Han kom da fra stillingen som direktør for avdelingen Bedriftskunder og medlem i toppledelsen i Statens Pensjonskasse. Før dette var han avdelingsdirektør i Sparebankens Kredittselskap AS (DNB). Han har også erfaring fra finansmiljøet i et internasjonalt industrikonsern, samt fra databransjen.

Line Wattø Larsen

Leder for Premie og pensjon

Er bachelor i Business and Human Resource Management fra London Metropolitan University. Hun har tidligere jobbet i NAV Pensjon, hvor hun også jobbet i Pensjonsprogrammet. Hun begynte i PTS i kunderådgiver i 2011. I 2014 ble hun leder for avdeling Medlem og marked. Etter sammenslåingen av de to fagavdelingene i 2020 overtok hun som leder for den nye avdelingen Premie og pensjon.

Jan Willersrud

Leder for IT

Er utdannet innenfor økonomi ved Handelshøyskolen BI. Han begynte i stillingen som IT-sjef i PTS 1. januar 2022. Han kommer fra Deloitte hvor han de siste ti årene har vært IT-direktør. Han har tidligere jobbet som IT-leder blant annet i Flytoget og Oslo Sporveier og vært leder for kundeområdet i FARA AS.

PTS er organisert i tre avdelinger og en stabsfunksjon, direkte underlagt direktøren, jf. organisasjonskartet nedenfor.

Administrasjonen har kontorer i Nedre Vollgate 11 i Oslo.