Presentasjon av styret

Finn Melbø

Styrets leder

Tidligere administrerende direktør i Statens Pensjonskasse

Utdannet cand.polit. og cand. paed. ved Universitetet i Oslo. Melbø har lang erfaring som leder i både kommunal og statlig sektor. Fra 1993 til 2002 var han avdelingsdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet. I 2003 ble han ekspedisjonssjef i arbeidsgiverpolitisk avdeling i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, der han arbeidet til 2008. Han var administrerende direktør i Statens pensjonskasse fra 2008 til 2020.

Tor Kristoffersen

Styremedlem

Regionleder for Fjord1, representerer NHO Sjøfart

Utdannet ved Sjøkrigsskolen, operativ samfunnsfaglig linje. Representerer rederienes organisasjoner.

Hege Ajer Petterson

Styremedlem

Advokat

Hege Ajer Petterson er advokat i arbeidsgiveravdelingen i Norges rederiforbund. Hege har vært ansatt i Rederiforbundet siden 2005 og har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo (2002) med sjørett og selskapsrett som valgfag og hun har også vært vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett.

Hellen Solhaug

Styremedlem

Saksbehandler i Norsk Sjømannsforbund

Spesialområdene pensjon, skatt og personskadeerstatning. Utdannet cand. mag. fra Universitetet i Oslo og Norges kommunalhøgskole. Representerer arbeidstakernes organisasjoner.

Hege-Merethe Bengtsson

Styremedlem

Administrerende direktør og advokat for Det norske maskinistforbund, DNMF

Utdannet cand. jur. med spesialisering innen internasjonal privatrett og EU- lovgivning. Advokatbevilling og offentlig godkjent rettsmekler. Representerer arbeidstakernes organisasjoner.

Finn Melbø

Styrets leder

Tidligere administrerende direktør i Statens Pensjonskasse

Utdannet cand.polit. og cand. paed. ved Universitetet i Oslo. Melbø har lang erfaring som leder i både kommunal og statlig sektor. Fra 1993 til 2002 var han avdelingsdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet. I 2003 ble han ekspedisjonssjef i arbeidsgiverpolitisk avdeling i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, der han arbeidet til 2008. Han var administrerende direktør i Statens pensjonskasse fra 2008 til 2020.

Tor Kristoffersen

Styremedlem

Regionleder for Fjord1, representerer NHO Sjøfart

Utdannet ved Sjøkrigsskolen, operativ samfunnsfaglig linje. Representerer rederienes organisasjoner.

Hege Ajer Petterson

Styremedlem

Advokat

Hege Ajer Petterson er advokat i arbeidsgiveravdelingen i Norges rederiforbund. Hege har vært ansatt i Rederiforbundet siden 2005 og har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo (2002) med sjørett og selskapsrett som valgfag og hun har også vært vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett.

Hellen Solhaug

Styremedlem

Saksbehandler i Norsk Sjømannsforbund

Spesialområdene pensjon, skatt og personskadeerstatning. Utdannet cand. mag. fra Universitetet i Oslo og Norges kommunalhøgskole. Representerer arbeidstakernes organisasjoner.

Hege-Merethe Bengtsson

Styremedlem

Administrerende direktør og advokat for Det norske maskinistforbund, DNMF

Utdannet cand. jur. med spesialisering innen internasjonal privatrett og EU- lovgivning. Advokatbevilling og offentlig godkjent rettsmekler. Representerer arbeidstakernes organisasjoner.