Note 15
Annen driftskostnad

2021:BLUE:20202019
Lokaler og inventar3 667 7473 678 5543 645 895
Kontorrekvisita, tlf., porto m.m.1 053 2961 232 815718 518
IT-kostnader9 036 2575 072 0913 391 667
Tap av fordringer412 355157 725267 613
Endring i avsetning tap av fordringer740 000910 000-570 000
Øvrige driftskostnader936 453847 0221 861 948
Sum annen driftskostnader:BLUE:15 846 10711 898 2089 315 640
Tapsført pensjonspremie82 568126 170526
Tapsført pensjonskrav329 78784 508267 991
Innkommet tidligere tapsførte fordringer0-52 953-904
Sum tap av fordringer:BLUE:412 355157 725267 613