Note 9
Skyldige offentlige avgifter

2021:BLUE:20202019
Forskuddstrekk skatt29 632 99127 564 38126 758 443
Skyldig arbeidsgiveravgift404 042461 009450 299
Påløpt arbeidsgiveravgift av avsetning feriepenger203 852228 827247 732
Utgående mva.77328 20133 185
Sum skyldige offentlige avgifter:BLUE:30 241 65828 282 41827 489 660