Note 5
Investeringer i finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi

AndelerAnskaff. kostUrealisert avkastningBalanseført verdiVirkelig verdi
Obligasjon Norge
Alfred Berg Obligasjon:IN:253 79930 105 491-233 06729 872 42429 872 424
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst A:IN:27 52129 668 02855 31529 723 34329 723 343
Nordea Obligasjon III:IN:29 77529 835 48114 55129 850 03229 850 032
Obligasjon Global
AXA Global Sustainable Aggregate I NOK:IN:320 51032 140 77683 29132 224 06732 224 067
Dimensional Global Short Fixed Income NOKH:IN:2 804 64229 000 000-56 09328 943 90728 943 907
Payden Global Short Bond Fund NOK:IN:272 62930 272 355213 12530 485 48030 485 480
RobecoSAM Global Green Bonds NOKH:IN:111 52811 000 00020 07511 020 07511 020 075
T. Rowe Price Global Aggregate Bond Fund NOK:IN:314 34631 208 251-147 74231 060 50931 060 509
Aksjefond Norge
Alfred Berg Gambak:IN:1896 400 0003 386 9199 786 9199 786 919
Arctic Norwegian Value Creation D:IN:3 3976 500 000-96 3606 403 6406 403 640
Danske Invest Norske Aksjer Inst I:IN:1 0086 579 4653 263 4489 842 9139 842 913
KLP AksjeNorge Indeks II:IN:3 9369 666 6522 925 18512 591 83712 591 837
Aksjefond Global
AKO Global Long-Only USD Class D1:IN:6 2869 000 000522 4609 522 4609 522 460
BMO Responsible Global Equity Class I:IN:34 34211 900 000624 25912 524 25912 524 259
KLP AksjeVerden Indeks II:IN:5 05521 019 0153 301 86824 320 88324 320 883
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk:IN:2 0999 000 000615 1779 615 1779 615 177
SGA Global Equity Growth Fund Class L:IN:6 7549 000 00087 7249 087 7249 087 724
T. Rowe Price Global Value I10:IN:72 8619 000 954361 5749 362 5289 362 528
Pengemarked
Danske Invest Norsk Likviditet Inst. A :IN:17 20917 148 690-5 21917 143 47117 143 471
Storebrand Likviditet:IN:1 98719 904 905-13 14019 891 76519 891 765
Balanseført verdi 31.12.:BLUE:-358 350 06414 923 350373 273 416373 273 416

Kredittrisiko i PTS’ portefølje er definert som risiko for at utsteder av obligasjoner skal misligholde betaling av renter og hovedstol. PTS ønsker en lav kredittrisiko i porteføljen, og har dermed valgt en relativt høy andel statsobligasjoner.

Likviditetsrisiko vil være risikoen for at PTS ikke får solgt seg ut av en gitt investering på et gitt tidspunkt. Porteføljen består av aksjefond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond, som normalt har relativt høy likviditet.

Investeringsstrategien tillater en aksjeandel på 30 %. Markedsrisikoen og tapspotensialet er således moderat.

Realisert avkastning på investeringerRealisert avkastning på solgte fond (påløpte renter ved kjøp og salg)Utbytte på finansielle eiendelerKursdifferanser Endring urealisert gevinst/tap
Obligasjon Norge
:IN:Alfred Berg Obligasjon--147 677626 702-610 276
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst A:IN:--122 871602 046-451 746
DNB Kredittobligasjon D :IN:-146 377439 7280-252 103
DNB Obligasjon 20 C :IN:259 449383 543-723 187
DNB Obligasjon 20 D :IN:422 876428 641-931 732
DNB Obligasjon E:IN:-46 650470 814-444 646
Nordea Obligasjon (III):IN:-146 722664 078-558 780
Storebrand Norsk Kreditt IG B :IN:164 666-619 214
Obligasjon Global
AXA Global Sustainable Aggregate I NOK:IN:3 8886 88883 291
Dimensional Global Short Fixed Income NOKH:IN:-56 093
KLP Obligasjon Global II:IN:-488 0331 317 959 -1 042 632
Payden Global Short Bond Fund NOK:IN:1 1383 367-60 615
RobecoSAM Global Green Bonds NOKH:IN:20 075
T. Rowe Price Global Aggregate Bond Fund NOK:IN:-147 742
Aksjefond Norge
Alfred Berg Gambak:IN:1 890 893
Danske Invest Norske Aksjer Inst :IN:2 341 605
KLP AksjeNorge Indeks II:IN:1 616 000
Arctic Norwegian Equities Class D NOK:IN:-96 360
Aksjefond Global
AKO Global Long-Only USD Class D1:IN:522 460
BMO Responsible Global Equity Class I:IN:624 259
KLP AksjeVerden Indeks II:IN:1 905 723
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk:IN:615 177
SGA Global Equity Growth Fund Class L:IN:87 724
T. Rowe Price Global Value I10:IN:361 574
Pengemarked
Holberg Likviditet:IN:43 964273 185-49 610
Danske Invest Norsk Likviditet Inst. A:IN:4 29614 265118 213-29 948
Storebrand Likviditet:IN:5 982501 085159 941-22 207
:BLUE:Sum220 1743 416 9762 181 2353 971 886