Note 3
Kundefordringer

Kundefordringer2021:BLUE:20202019
Kundefordringer til pålydende4 094 2322 952 3024 802 213
Avsetning til tap på kundefordringer-2 140 000-1 400 000-490 000
Sum kundefordringer1 954 2321 552 3024 312 213

Det er foretatt en avsetning for tap på fordringer som er basert på fordringer som er forfalt med over 90 dager, da disse anses som usikre.