Note 8
Kortsiktig gjeld

2021:BLUE:20202019
Leverandørgjeld:BLUE:1 240 4641 092 2901 834 907
Skyldig feriepenger1 445 7591 622 8891 756 967
Påløpte kostnader508 59731 00668 618
Skyldig pensjonsutbetalinger119 90462 353-52 158
Påleggstrekk, pensjonister97 969138 946163 223
Trekk av pensjonsinnskudd - SPK-8 573-8 322-8 629
Forpliktelse sluttpakker270 461856 6121 469 226
Annen kortsiktig gjeld1 4943 684-
Sum annen kortsiktig gjeld:BLUE:2 435 6112 708 1673 397 248