Note 6
Bankinnskudd, trekkrettigheter

2021:BLUE:20202019
Bankinnskudd, klientkonto kapitalforvaltning19 845208 438256 304
Bankinnskudd DnB59 567 87962 663 48640 642 253
Bankinnskudd Norges Bank000
Depositum leie Anthon B Nilsen16 07116 06816 052
Sum Bankinnskudd og kontanter:BLUE:59 603 79562 887 99240 914 609

Bundne midler
Herav utgjør bundne midler kr. 29 860 553